دپارتمان مهندسی نفت واحد فیروزآباد

مهندسی نفت

چارت مهندسی نفت

برنامه آموزشی دوره کارشناسی نفتدروس پيش دانشگاهي
نام درس تعداد واحد
زبان پيش دانشگاهي 2
فارسي پيش دانشگاهي 2
رياضي پيش دانشگاهي 2
شيمي پيش دانشگاهي 2ترم اول
نام درس تعداد واحد پیشنیاز
شيمي عمومي 3 ----
رياضي عمومي (1) 3 ----
زبان عمومي 3 ----
فيزيك (1) 3 ----
انديشه اسلامي(معادل معارف اسلامي(1)) 2 ----
تربيت بدني(1) 1 ----
جمع واحد 15ترم دوم
نام درس تعداد واحد پیشنیاز
ریاضیات عمومی (2) 3 رياضي عمومي (1)
فيزيك (2) 3 فيزيك (1)
زمين شناسي عمومي 2 ----
شيمي آلي 3 شيمي عمومي
استاتيك و مقاومت مصالح 3 رياضي عمومي(1)
فارسي عمومي 3 ----
آز فيزيك(1) 1 فيزيك (1)
آز شيمي عمومي - شيمي عمومي
جمع واحد 19ترم سوم
نام درس تعداد واحد پیشنیاز
معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي(2)
برنامه نويسي كامپيوتر 3 رياضي عمومي(2)
زمين شناسي ساختماني 3 زمين شناسي عمومي
موازنه انرژي و مواد 3 ----
انديشه اسلامي (2) 2 انديشه اسلامي(1)
خواص سنگهاي مخزني 3 از ترم سوم به بعد
آز شيمي آلي 1 شيمي آلي
تربيت بدني(2) 1 ----
آز فيزيك (2) 1 فيزيك(2)
جمع واحد 20ترم چهارم
نام درس تعداد واحد پیشنیاز
ترموديناميك(1) 3 موازنه انرژي ومواد
زمين شناسي نفت 3 زمين شناسي ساختماني
مكانيك سيالات 3 معادلات ديفرانسيل
كارگاه عمومي 1 ----
تاريخ اسلام 2 ----
اصول ژئوفيزيك اكتشافي 3 زمين شناسي ساختماني
رياضيات مهندسي 3 معادلات ديفرانسيل
آز خواص سنگهاي مخزن 1 خواص سنگهاي مخزن
جمع واحد 19ترم پنجم
نام درس تعداد واحد پیشنیاز
خواص سيالات مخزن 3 ترمو ديناميك(1)
مهندسي حفاري 3 مكانيك سيالات
مكانيك سيالات دو فازي 3 مكانيك سيالات
مباني فرآيندهاي صنعت نفت 2 زمين شناسي نفت
انتقال حرارت 3 مكانيك سيالات
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2 ----
ترموديناميك(2) 3 ترموديناميك(1)
آز مكانيك سيالات 1 مكانيك سيالات
جمع واحد 20ترم ششم
نام درس تعداد واحد پیشنیاز
كنترل فرآيندها 3 مكانيك سيالات
كاربرد رياضيات در مهندسي نفت 3 انتقال حرارت
مهندسي مخازن (1) 3 سنگهاي مخزن-خواص سيالات
درس اختياري 3 ----
اخلاق اسلامي 2 ----
آز خواص سيالات 1 ----
آز انتقال حرارت 1 ----
جمع واحد 16ترم هفتم
نام درس تعداد واحد پیشنیاز
مهندسي مخازن (2) 3 مهندسي مخازن(1)
عمليات بهره برداري (1) 3 مهندس مخازن (1)-مهندسي حفاري
مباني چاه آزمايي 3 مهندسي مخازن(چ)
آزمايشگاه كنترل فرآيند 1 كنترل فرآيند
متون اسلامي 2 ----
نمودار گيري چاه 3 مهندسي مخازن(1)
جمع واحد 14ترم هشتم
نام درس تعداد واحد پیشنیاز
عمليات بهره برداري (2) 3 عمليات بهره برداري (1)
تخمين مخازن در چاههاي اكتشافي 2 مهندسي مخازن(2)
درس اختياري 3
روشهاي ازدياد برداشت 3 زمين شناسي نفت/مهندسي مخازن
پروژه فارغ التحصيلي 3
جمع واحد 14حداقل تعداد واحد هر ترم 12 واحد است.(دانشجويان ترم آخر از اين درس معاف هستند)

دانشجوياني كه معدل هر ترم آنها كمتر از 12 شود مشروط محسوب مي شوند و حداكثر تعداد واحد انتخابي در ترم بعد 14 واحد مي باشد.

رعايت پيش نياز در انتخاب دروس الزامي است .

در رعايت دروس معارف بايد طبق جدول جديد ارائه دروس معارف اقدام شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۶ساعت 23  توسط  توسط مدیریت وبلاگ  |